4.–10. maini viibisid Tamsalu Gümnaasiumi õpilased Keimo Kleitz, Rene Põldmaa ja Kenten Kivioja Lätis, kus toimus rahvusvahelise Erasmus+ projekti Young Entrepreneurs – Learning by Experience teine kohtumine, millest võtsid osa Belgia, Kreeka, Eesti, Läti ja Portugali noored.

Et projekti eesmärgiks on anda mitmekesiseid teadmisi, alustamaks ettevõtlusega oma kodukohas, ning näidata, mida on võimalik teha kohalikul tasandil, külastati seitsme päeva jooksul Lätis tegutsevaid erinevaid ettevõtteid. Käidi marjakasvatuses ja tärklisetehases, tutvuti viljakasvatajate, kangakudujate ja puuseppadega. Lisaks sellele osaleti küünla- ja seebivalmistamise töötubades, mida viisid läbi Tamsalu sõpruskooli Mazsalaca õpilasfirma loonud õpilased. Siguldas valmistati ehteid ja suveniire ning külastati kohalikke vaatamisväärsusi.

Õpilased ööbisid ühes teiste välisõpilastega Läti peredes, mis projektis osalenud õpilase Kenten Kivioja sõnul oli positiivne kogemus, sest n-ö kasupere oli väga sõbralik ja vastutulelik ja noormees tundis end võõraste juures väga mugavalt.

Projekt põhineb praktilisel ja vastastikusel õppimisel. Nii oli ühistöösid ette valmistades võimalik õpilastel vahetada enda kogemusi, arendada inglise keele oskust, meeskonnatööoskust ning saada uusi teadmisi teiste riikide kohta, arvas Tamsalu Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Rene Põldmaa.

Projektikohtumise käigus anti ülevaade, mida on õpilased projekti raames seni teinud ning millised on edasised plaanid. Õpilased alustavad järgmisel õppeaastal õpilasfirmaga, mille toodete valmistamiseks ning teadmiste ja oskuste arendamiseks tehakse koostööd Porkuni kooli, Oruveski talu ja Vao varjupaigataotlejate majutuskeskusega. Ühe projektitegevuse tulemusena on võimalik Tamsalu Gümnaasiumi kodulehekülge lugeda inglise keeles.

Projekti järgmine kohtumine toimub uuel õppeaastal Portugalis.

Pildil projektis osalejad