Geiri Suur saavutas vabariiklikul rahvaluuleolümpiaadil 10.-12. klassi arvestuses 4. koha.

Olümpiaad “Mine metsa oma meemidega” toimus kahes voorus. Esimeses voorus kirjutati uurimistöö. Teises voorus (lõppvoorus) lahendati rahvaluulet käsitlevaid ülesandeid kohapeal. Lõppvooru, mis leidis aset 7.-8. märtsil Tartu ülikoolis, kutsuti parimate uurimistööde koostajad.

Kiidame!

Tänu Geiri juhendajale õpetaja Mare Viksile.