Lp lapsevanem

Klassijuhatajate poolt on Teile edastatud psühholoog Elle Reinikese koostatud rahulolu küsitluse leht, mille palume teil täita hiljemalt 10. maiks.

Täpsustus küsitluse punkti nr 9 ja 11 täitmiseks:
Kui Teie laps ei ole vajanud psühholoogi ja logopeedi abi, võite märkida küsitluslehele “Ei vaja”.

Küsitluslehe anonüümseks tagastamiseks on kooli raamatukokku paigutatud kast.