Tamsalu Gümnaasiumi 4., 8. ja 11. klassi õpilased osalesid INNOVE rahulolu ja koolikeskkonna küsitluses.

Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õpilaste heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Õpilaste kooliga rahulolu on alates 2016. aastast ka koolide ametlik tegevusnäitaja.

Loe küsitluse kohta rohkem siit: https://www.hm.ee/et/rahulolu