Järgmisel nädalal alustab TAI puugipanga kampaaniaga „Pane puuk posti“.

„Pane puuk posti“ kampaania kutsub inimesi leitud puuke veebilehel registreerima, et kaardistada Eesti puugiohtlikke piirkondi. Kes soovib veelgi rohkem teadusesse panustada, võib leitud puugi saata TAIsse edasistele uuringutele. Puugipanga projekt on hea võimalus, kus elanikkond saab teadlastega koostööd teha ja neid andmekogumisel aidata.

Kampaania sihtrühm: Inimesed, kes viibivad looduses kas vabal ajal (tervisesportlased, lemmiklooma omanikud, seenelised/marjulised, loodusfotograafid jt.) või töö tõttu (metsatöölised, jahimehed jt.) ja kellel on seetõttu suurem oht haigestuda puuginakkustesse.

Kampaania eesmärk:

  1. Kutsuda üles jagama infot puugihammustuste kohta, aidates kaasa puukide riskipiirkondade kaardistamisesse:
    • Märkides veebilehel puugikaardile oma puugileiu info.
    • Saates puuke Tervise Arengu Instituuti analüüsimiseks.
  2. Informeerida elanikkonda puugiohtlikest piirkondadest ning suurendada teadmisi ja oskusi puuginakkuste vältimiseks.

Kampaania sõnum „Pane puuk posti“ kutsub inimesi leitud puugist teada andma, postitades ta elektroonselt ehk märkides puugi leiukoha puugikaardile. Lisaks on võimalus saata puuk postiga TAIsse uuringutele. Kuna iga kaardil registreeritud puuk saab unikaalse ID numbri, siis selle järgi on võimalik hiljem esitada päring, kas puugilt leiti uuringute käigus mõningaid haigustekitajaid.

Esmaspäevaks saab valmis ka täiesti uus veebileht puugiinfo.ee. Sellelt leiab kasulikku teavet nii eesti kui vene keeles puukide kohta – kus nad elavad, kuidas toituvad ja ründavad. Aga ka õpetusi selle kohta kuidas end puukide eest kaitsta ning kuidas puuki õigesti eemaldada. Näpunäiteid leiavad ka lemmiklooma omanikud. Eraldi peatükk tutvustab TAI teadlaste tööd puukide uurimisel.

Kampaania periood: 20.05 – 30.08
Kampaania kanalid: online meedia ja sotsiaalmeedia

NB! Kampaaniaga seoses kutsutakse inimesi üles puuke TAIsse saatma. Puuke võib saata posti teel ning võib ka ise kohale tuua.
Selleks asetatakse TAI fuajeesse POSTKAST märkega PUUGIPANK.

HEA ÕPILANE või KOLLEEG! Kui leiad endalt või lemmikloomalt puugi, ära viska teda ära. Aita meie teadlasi!

  1. Eemalda puuk kiirelt kehalt
  2. Paki puuk kindlalt pakendisse, et ta põgenema ei pääseks
  3. MÄRGI PUUK KAARDILE!
  4. PANE PUUK POSTI ehk võid tuua ID-numbriga varustatud puugi TAI postkasti.