Projektinädal  25.-29.mai

Projektinädala üldteema: KODU

Projekti eesmärk on teadvustada oma kodu tunnet, lõimida kõiki teadmisi ja oskusi, mida  õpilane on jõudnud enda sisse koguda, ning virgutada kasutama seda kõike ja ka õpilase loovust eelkõige oma kodu ja pere kasuks.

Projekti teeb õpilane, kuid tal on lubatud kasutada pere ja sõprade abi ning kõiki kättesaadavaid materjale.
Õpilane valib endale meeldiva projektiülesande ja teatab oma töö teema klassijuhatajale 22. maiks.
Projekti tulemusena valmib konkreetne asi. Õpilane võib valiku teha pakutud projektiülesannete hulgast  või koos õpetajaga plaanida midagi muud, lähtudes üldteemast.
Projektiülesannet töö käigus ümber vahetada ei saa. Projekt kestab ühe nädala.

Reedel, 29. mail kirjutab õpilane projektiaruande. Aruanne valmib vastavalt valitud projektiülesandes kirjeldatud tingimustele.
Aruanded kleebitakse kokku klassi Padleti seinale. Parimaid esitletakse kogu kooli ees.

 

Ülesanded

 1. Virtuaalelu keskkonnas Roblox

Ühine virtuaalkeskkonnas kooli kogukonnaga RoCitizens’is. Ehita omale kodumaja, loo pere ja „ela” keskkonnas vähemalt kaks tundi päevas. Õhtul tee endale märkmeid „kogetud pereelust“ ja sündmustest.

Reedel kirjuta kokkuvõte sellest, mida kogesid, mida seejuures tundsid ja õppisid. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi kokkuvõte ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui tahavad. Kokkuvõtted/kokkuvõte kleebi klassi Padleti seinale.

 1. Onn

Ehita endale õues/metsas onn. Pane kirja kasutatud materjalid. Kirjelda kohta, kuhu onni ehitasid. Pildista onni. Kuidas saaksid veeta onnis ühe öö või veel rohkem aega? Mida lisaks vajad?

Võid ehitada ka legodest onni või lausa linna.

Reedel tee oma projektist kokkuvõte. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi kokkuvõte ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Kokkuvõtted/kokkuvõte kleebi klassi Padleti seinale. Lisa kindlasti foto.

 1. Minu kodu makett

Valmista käepärastest materjalidest oma praeguse kodumaja makett. Võid valmistada ka oma tulevikus ehitatava unistuste maja maketi.

Reedel kirjuta kokkuvõte, kus kirjeldad töö käiku. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi kokkuvõte ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Kokkuvõtted/kokkuvõte kleebi klassi Padleti seinale. Lisa kindlasti foto.

 1. Remont

Maali oma kodust imeline pilt. Saad kasutada/mixida erinevaid tehnikaid.

Või joonesta oma kodu A3 paberile. Lisa mõõdud. Mõtle, millist remonti plaanid teha? Arvuta välja materjalikulu ja muud kulud.

Kui oskad, võid kasutada ka mõnda kodusisustusäppi ja luua uue sisustuse.

Võib renoveerida ka mööblieset.

Reedel kirjuta kokku, mida plaanisid teha/ mida tegid, mis materjale vajaksid/vajasid ja mis see võiks maksma minna / maksma läks.  Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi kokkuvõte ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Kokkuvõtted/kokkuvõte koos pildi ja joonisega kleebi klassi Padleti seinale.

 1. Minu kodumaja saamislugu (miniuurimus)

Uuri, kuidas juhtus nii, et teie kodust sai  just teie kodu. Uuri ka, kuidas tekkis teie māja, milline oli ehituslugu. Vestle oma vanematega, uuri ka teiste asjaosaliste ja teadjate/mäletajate käest. Kui on vanu pilte, kogu need kokku. Koosta kodu saamislugu.

Reedel tee oma uurimusest kokkuvõte. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi lühike kokkuvõte ka ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Riputa kokkuvõte/kokkuvõtted klassi Padleti seinale. Võid kasutada fotosid.

 1. Mõnus peenar

Vali koduaias välja peenar, mis vajaks Sinu usinat kätt. Lepi vanematega kokku, et saad seda peenart omatahtsi hooldada. Kaeva, rohi, istuta, külva, kujunda.

Reedel kirjuta kokku, mida tegid ja mida ootad peenraga toimuvat sügiseni. Joonesta peenar A4 paberile (enne, nüüd ja ootuspärane) ning lisa kokkuvõttele. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi lühike kokkuvõte ka ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Riputa kokkuvõte/kokkuvõtted klassi Padleti seinale.

 1. Mina ja minu pere igapäevaelu

Hoolitse oma pere eest igapäevaselt nagu sul kombeks. Korista, tee süüa, pese pesu jne. Võid keskenduda ka söögitegemisele.

Võta endale päevik. Õhtuti kirjelda päevikusse oma töid ja nendega seotud mõtteid.

Reedel tee kokkuvõte nädala jooksul tehtud töödest, mõtetest ja sellele kõigele kulunud ajast. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi lühike kokkuvõte ka ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Riputa kokkuvõte/kokkuvõtted klassi Padleti seinale. Võid lisada fotosid.

 1. Linna ehitamine (FLL Jr Buumilinna ehitus)

Projekt eelkõige 2. klassi robootikaringile. Kes soovib ühineda, peab eelkõige ühendust võtma õp Velle või õp Marisega.

 1. Minu tulevikukodu (raamat)

Kirjuta lugu kodust, pereelust vms. Kujunda sellest raamat. Illustreeri.

Reedel kirjuta raamatust lühikokkuvõte/ sisu tutvustus. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi lühike kokkuvõte ka ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Riputa kokkuvõte/kokkuvõtted klassi Padleti seinale.

 1. Mängu-/nukumaja

Meisterda kättesaadavatest  materjalidest endale või nooremale ligimesele mängu-/nukumaja.

Reedel kirjelda oma tegevust. Kui Sa õpid 7.–9. klassis, siis tõlgi lühike kokkuvõte ka ühte võõrkeelde, mida oskad. Nooremad võivad ka tõlkida, kui soovivad. Riputa kokkuvõte/kokkuvõtted klassi Padleti seinale. Lisa fotosid.

 1. 9. klassi eriprojekt

Arenduskeskuse poolt juhitud ühisprojekt: Kogukonna kitsaskohad ja üks väljakutse lahenduseni

Projektis osalemiseks vajalik: tahe, loov mõtlemine, pealehakkamine, paberid, kirjutamis- ja joonistamisvahendid, internetiühendusega arvuti või muu nutiseade.

Projektõppenädala käigus on noortel võimalik iseseisvalt tegutseda ja toimetada,  saades selleks juhtnööre arenduskeskuse loodud veebilehel. Igal päeval avaneb veebilehel noortele uus ülesanne, kuhu on integreeritud juhendavad filmid/videotervitused, tööülesannetele häälestamine, õppevideod ning üldisemad tegutsemisjuhised. Terve nädal on üles ehitatud kasvavalt, ühe eesmärgini jõudmise nimel ning noortel tuleb iga päev väikese meeskonnana üles laadida ka konkreetse päeva ülesande tulem Padleti keskkonda.

Esmaspäeva hommikul antakse start e-koolis.