2014.-2016. aastal läbiviidud rahvusvaheline projekt “Choose Your Future”, mille eestvedajaks Eestis oli Tamsalu Gümnaasiumi õpetaja Anne Kraubner ning osalejate seas Tamsalu Gümnaasiumi noored, pälvis Euroopa komisjoni hinnangul eduloo tiitli!

Erasmus+ projekt “Choose Your Future” keskendus koolide koostööle ja heade kogemuste vahetamisele. Projekt haaras laialdast teemavalikut, mis oli seotud tööturu ja karjäärivalikuga: karjäärinõustamine, ettevõtlusharidus, õiged valikud hariduse jätkamiseks jne.  Osalejateks olid 12. klassi õpilased Bulgaariast, Taanist, Lätist, Poolast, Türgist, Rumeeniast ja Eestist.

Edulugude hulka valitakse lõpule viidud projektid, millega kaasnevad innovatiivsed tulemused, on kasutatud loomingulist lähenemist ning ühtlasi võib pidada inspiratsiooniks teistele.