Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ meetme “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” raames.

Lääne-Viru maakonnas koordineerib Ettevõtliku kooli tegevusi SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

Tamsalu Gümnaasium on pälvinud tunnustuse haridusprogrammis osalemise eest ning saavutanud ettevõtliku õppe baastaseme.