Koolil on võimalus alustada põhikooliastmes IT-alast huviringi (NutiLabor programmi raames).

Programmeerimisringi tundide alustamiseks palume 4.-7. klassi õpilastel registreeruda klassijuhataja või õpetaja Maria Savina juures hiljemalt reedeks, 15. jaanuariks.

Programmeerimisringi toimumise aeg täpsustub lõplikult siis, kui on teada huviliste arv (kui palju õpilasi soovib osaleda ning millistest klassidest).
Tunniplaanist lähtuvalt sobib hetkel kõige paremini IT-huviringi toimumiseks esmaspäev, 8. tund (kell 14.45-15.30).
Peale registreerimist on osalejatest ning klasside tunniplaanist lähtuvalt võimalik huviringi toimumise kellaaega nihutada või toimumispäeva muuta.

Programmeerimisringi sisu:

Scratch on visuaalne programmeerimiskeel, mis on mõeldud eeskätt 6-16-aastastele noortele, kuigi tegelikkuses on Scratch-i kasutanud igast vanusegrupist inimesed. Nimetus „Scratch“ tuleneb inglisekeelsest tegusõnast „to Scratch“, mille all peetakse silmas plaadi kriipimist. Selle programmiga on lihtne luua interaktiivseid lugusid, mänge, animatsioone ja kunstiteoseid.

Miks Scratch ?
Scratch on programm, mida kasutades saab selgeks programmeerimise nn. alustalad. Ta on lihtne, kuid temaga saab palju ära teha. Selle programmiga projekte luues arenevad õpilaste matemaatiline ja arvutialane mõtlemine, loovus, süsteemne arusaam (igale käsule järgneb kindel tulemus), koostööoskus.

Scratchi koduleht asub http://scratch.mit.edu/