“Our Intangible Heritage, a Value for the Future” Tamsalu project meeting

Within the framework of the “Our Intangible Heritage, a Value for the Future” Tamsalu project meeting, the schoolhouse was filled with guests from the partner countries of Spain, Portugal and Turkey.

The project meeting started with an introductory round. The groups made posters together to introduce themselves to others. The evening ended with fun games. Those interested could later enjoy the pleasures of swimming in the Tamsalu Sports Complex under the guidance of teacher Maarja Hunt.

The second day of the project meeting started with introducing schools and telling legends. Later, in PowToon, a minute-long cartoon about the legends of each country was created together. Afterwards, our guests visited teacher Reena Curphey, who taught them how to make karask and mulgi porridge. They also got to make butter.

The third day started with a bus ride to Tallinn, where guests were greeted by a concise visit to the Open-Air Museum. At the open-air museum, they were told about Estonian history and a couple of old-fashioned games were played together. After visiting the Open Air Museum, our guests had some free time. Even an injured leg did not discourage our guests, together they enjoyed the sights of Tallinn’s Old Town.

The morning of the fourth day, the guests began felting keychains under the guidance of teacher Reena Curphey. Later, Sirje Luik introduced the guests to folk costumes and kannels. They had fun and played a few games together.


The project meeting ended with a joint dinner in Tamsalu Kirsimari. The principal handed the guests souvenirs. The guests had also made a video about their visit to Estonia, which was later watched together to end the evening.

2020-09-15T07:43:26+03:00märts 6th, 2020|

“Our Intangible Heritage, a Value for the Future” Tamsalu projektikohtumise raames täitus koolimaja partnerriikide Hispaania, Portugali ning Türgi külalistega.

Projektikohtumine algas tutvumisvooruga. Rühmad valmistasid koos plakateid, mille abil tutvustasid nad end teistele. Õhtu lõppes meeleolukate seltskonnamängudega. Huvilised said hiljem ujularõõme nautida Tamsalu Spordikompleksis õpetaja Maarja Hundi juhendamisel.

Projektikohtumise teine algas koolide tutvustamisega ning muistendite jutustamisega. Hiljem koostati üheskoos PowToonis iga riigi muistendite kohta minutipikkune multikas.
Pärast suunduti üheskoos õpetaja Reena Curphey juurde, kes õpetas meie külalistele, kuidas valmistada karaskit ning mulgiputru. Valmistati ise karaski kõrvale ka või.
Kolmas päev algas bussisõiduga Tallinna, kus külalisi ootas ees sisutihe Vabaõhumuuseumi külastus. Vabaõhumuuseumis räägiti neile Eesti ajaloost ning mängiti koos ka paar vanaaegset mängu.
Peale Vabaõhumuuseumi külastust oli meie külalistel veidi vaba aega. Ka ühe neiu vigastatud jalg meie külalisi ei heidutanud, üheskoos nauditi Tallinna vanalinna vaatamisväärsusi.
Külaliste neljanda päeva hommik algas võtmehoidjate viltimisega õpetaja Reena Curphey juhendamisel. Hiljem tutvustas Sirje Luik külalistele rahvariideid ning kannelt. Koos lustiti ning mängiti paar mängu.
Projektikohtumine lõppes ühise õhtusöögiga Tamsalu Kirsimarjas. Direktor andis külalistele üle meened. Külalised olid valmistanud oma Eestiskäigust ka meeleoluka video, mida hiljem üheskoos õhtu lõpetuseks vaadati.
2020-03-06T07:17:18+03:00märts 6th, 2020|

“Our Intangible Heritage, a Value for the Future” Tamsalu projektikohtumise raames täitus koolimaja partnerriikide Hispaania, Portugali ning Türgi külalistega.

Projektikohtumine algas tutvumisvooruga. Rühmad valmistasid koos plakateid, mille abil tutvustasid nad end teistele. Õhtu lõppes meeleolukate seltskonnamängudega. Huvilised said hiljem ujularõõme nautida Tamsalu Spordikompleksis õpetaja Maarja Hundi juhendamisel.

Projektikohtumise teine algas koolide tutvustamisega ning muistendite jutustamisega. Hiljem koostati üheskoos PowToonis iga riigi muistendite kohta minutipikkune multikas.
Pärast suunduti üheskoos õpetaja Reena Curphey juurde, kes õpetas meie külalistele, kuidas valmistada karaskit ning mulgiputru. Valmistati ise karaski kõrvale ka või.
Kolmas päev algas bussisõiduga Tallinna, kus külalisi ootas ees sisutihe Vabaõhumuuseumi külastus. Vabaõhumuuseumis räägiti neile Eesti ajaloost ning mängiti koos ka paar vanaaegset mängu.
Peale Vabaõhumuuseumi külastust oli meie külalistel veidi vaba aega. Ka ühe neiu vigastatud jalg meie külalisi ei heidutanud, üheskoos nauditi Tallinna vanalinna vaatamisväärsusi.
Külaliste neljanda päeva hommik algas võtmehoidjate viltimisega õpetaja Reena Curphey juhendamisel. Hiljem tutvustas Sirje Luik külalistele rahvariideid ning kannelt. Koos lustiti ning mängiti paar mängu.
Projektikohtumine lõppes ühise õhtusöögiga Tamsalu Kirsimarjas. Direktor andis külalistele üle meened. Külalised olid valmistanud oma Eestiskäigust ka meeleoluka video, mida hiljem üheskoos õhtu lõpetuseks vaadati.
2020-09-15T07:31:14+03:00märts 6th, 2020|