Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks.

Lääne-Viru Arenduskeskus tänab ja tunnustab Tamsalu Gümnaasiumi Haridusprogrammi Ettevõtlik kool edulugude konkursil osalemise eest edulugudega “Keenia sõpruskooli projekt” ja “Teadlaste öö festival Boost ja punaseks”.

Keenia sõpruskooli projekti eestvedajaks oli õpetaja Anne Kraubner. Mida üheskoos sõpruskooli õpilastega korda saadeti, on võimalik lugeda siit: Tamsalu Gümnaasiumi sõpruskool Keenias.

Teadlaste öö festivali eesmärgiks on paotada teadusmaailma ust ja väärtustada teadmisi. Põneva õhtupooliku erinevate praktiliste tegevustega aitasid luua õpetajad Anneli Tell ja Tiia Raudsepp.

Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.