Tere!

Selle nädala alguseks selgus riigi seisukoht õppetöö ja eksamite kohta koolides. Sellest tulenevalt koostasime meie kooli edasise toimimise:

Alates 18.mai on lubatud kontaktõpe koolimajas, kuid see algab vastavalt individuaalsetele tunniplaanidele. Tunniplaanid edastatkse õpilastele aine- või klassiõpetajate kaudu.

18.mai – 9. klass sooritab koolilõpukatsed.

PÕHIKOOL
Tunniplaani alusel DISTANTSÕPE kestab kuni 22.mai
25.mai – 29.mai – PROJEKTÕPPE nädal 1.-9.klass, s.t. jätkub distantsõpe, kuid mitte enam tunniplaani alusel
1.-5.juuni – KONTAKTÕPE koolis vastavalt koostatud tunniplaanile ja eriolukorra nõuetele
2.juuni Loov- ja uurimistööde kaitsmine (kes saavad töö valmis 22.05)
5.juuni – HINDED VÄLJA
8.juuni- 1.-8., 10.-11. klass KOOLIAASTA LÕPETAMINE
PÕHIKOOLI LÕPETAMINE – 12.juuni 14.00

GÜMNAASIUM
Tunniplaani alusel võib DISTANTSÕPE kesta kuni 5.juunini
Kontaktõpe vastavalt kokkuleppele individuaalsetele tunniplaanidele alates 25.mai

29.mai – eesti keele riigieksam
5.juuni – matemaatika riigieksam
12.juuni – koolieksam ühiskonnaõpetuses

GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE juuni lõpus (täpne aeg täpsustub)

9.-19.juuni TÄIENDAV ÕPPETÖÖ

NB! Koolibussid ja toitlustamine koolimajas on praegu planeeritud 1.-5.juunini, sest siis on põhirõhk kontaktõppele. Kui toimub mingi muudatus selles osas, siis teavitame koheselt.

Täpsustavat infot saab õpetajatelt ja juhtkonnalt.

Lugupidamisega
Aivi Must