Õppenõukogu 16.06.2016 kell 13 auditooriumis

1. Põhikooli lõpetamine, kiitusega lõpetamine
tunnustamine ainekiituskirjaga (klj)
2. Gümnaasiumi lõpetamine, tunnustamine medali
või ainekiituskirjaga (klj) 3. Klassikursuse lõpetamine täiendava õppetöö alusel (klj)
4. Sisehindamise analüüs,2015/2016 õppeaasta õppekasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine (V. Arusaar ja A. Tops)