Annike Kaldaru, Mia Saar, Eliise-Marie Soll, Elis Viibur ja Karl Oskar Vikk võtsid meeskondlikult osa 12. aprillil Rakvere Gümnaasiumis toimunud 5. klasside õpioskuste ainevõistlusest ja saavutasid 2. koha, kaotades esikohale vaid 0,65 punktiga.

Õpioskused on õpilastel kiiduväärt! Tänu juhendajale Maarja Nahkurile.