Õpilasesinduse üleskutse

Tamsalu Õpilasesindus kutsub kõiki üles toetama Tamsalu Gümnaasiumi eesmärki muuta laste vahetunde aktiivsemaks!

 

Vahetund.ee projekt mõistab, et pingeliste koolitundide vahel on oluline, et lapse aju saaks puhkust, et ka järgmises tunnis maksimaalselt kaasa teha. Ajutegevusele on väga oluline, et lapsed vahetunnis liiguksid ja mängiksid – nii hakkab veri paremini ringi käima ning viib ajju rohkem hapnikku. Seeläbi paranevad lapse keskendumisvõime ja produktiivsus, areneb loominguline mõtlemine. Lisaks suurendab liikumine endorfiinide vallandumist kehas, mis omakorda tekitab õnne- ja turvatunnet.

Nad toovad koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid. Spetsiaalsed projektipõhised värvika kujundusega kastid sisaldavad lisaks keksukummidele ja footbagidele ka mõlema mängu juhendeid ja õpetusi.

Mängudes on erinevad tasemed, mis nõuavad harjutamist ja keskendumist ning samuti tekitab see võistlusmomenti. Kummikeksu hüppamine või footbagi kõksimine nõuab koostööd ning üksteisega arvestamist, mis paneb lapsi omavahel rohkem suhtlema.

Kooli projekti maksumus on 250€ ning vajame Sinu abi, et see summa kokku koguda!

Rohkem infot projektist ja kuidas toetada leiad: www.vahetund.ee/tamsalu-gumnaasium


Täname kõiki toetajaid! Raha on koos ning asjad peaksid kooli jõudma jaanuari lõpus.