21. märtsil  “Uurimistöö vormistamine arvuti abil” ja PH D Mare Leino “Temperament ja kooliedu, sotsiaalsus ja käitumine”  ning  22. märtsil Marika Ivandi Meistrite Kool õppeainete lõimimisest.