Riigkohus tunnustas 14. jaanuaril parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid.

Toimus Riigikohtu 99. aastapäevale pühendatud tänuaktus, kus autasustati 18 kooliõpilast, kes näitasid silmapaistvat arutlusoskust kaasuskonkursil. Nende 18 õpilase seas said tunnustatud kolm Tamsalu kooli õpilast:

Geiri Suur 1. koht 10. klassi arvestuses
Liselle Kaldaru 3. koht 11. klassi arvestuses
Jarmo Raudvee 2. koht 12. klassi arvestuses

Õpilasi juhendas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Maie Nõmmik.

Auhinnatud töödega saab tutvuda Riigikohtu kodulehel: www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2018/.

Konkursil osalemiseks tuli õpilastel lahendada üks kolmest elulisest õigusvaidlusest. Tööde hindamisel pidas žürii kõige olulisemaks, et lahendus lähtuks eelkõige konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

Riigikohtu kaasuskonkurss toimus juba 14. korda. Konkursil osales 60 kooliõpilast 15-st koolist.