Tamsalu Gümnaasiumi võistkond saavutas Nuputa võistlusel I koha! Võistkonda kuulusid Kris Roland Tammeleht, Emily Curphey, Mariliis Sild, Aleksandra Varts. Kiitused õpilastele ja nende juhendajatele, õpetajad Helgi Laht, Mare Viks, Maarja Nahkur!

 

Meie kooli õpilased ja õpetajad saavutasid häid kohti ka Nutispordi Kesk-Eesti piirkonna finaalis.
Kiitus asjaosalistele!