31. jaanuaril osalesid õpilased Rakveres võistkondlikul matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel NUPUTA.

Võistkond koosseisus Eliise-Marie Soll, Eva-Maria Raudsepp ja Annike Kaldaru saavutas 7. klassi arvestuses 1. koha.

Sten-Lenar Nirgi, Maik Mattise, Holger Solli ja Karmen Nõmmiku võistkond saavutas 5.-6. klasside arvestuses 2. koha.

Õpilased esindavad Lääne-Viru maakonda 5. mail vabariiklikul NUPUTAL.

Kiidame!

Tänu õpilaste juhendajatele Kersti Oolupile ja Maarit Kukele.