Mõttespordi olümpiaadil osales sellel aastal 1021 õpilast 80-st koolist. Olümpiaadil mängis malet 514 õpilast, sealhulgas ka üks Tamsalu Gümnaasiumi 2. klassi õpilane – Marten Pärna.

Kiitused Martenile ning edukat maletamist!