Järgmisel nädalal (25.-29.01) toimub merenädal, mille raames korraldame ka nutivabade vahetundide päeva.

Lühiülevaade merekultuuri teema-aastast ja nutiseadmete tervislikust kasutamisest:

MERENÄDAL-2016. aasta on merekultuuri teema-aasta
Alanud merekultuuriaasta annab taas põhjuse pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades erinevaid kultuurivaldkondi, koondab käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri edasikandvad ettevõtmised ja sündmused.

NUTIVABAD VAHETUNNID: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 25. juubeliaasta raames on pühendatud jaanuar nutiseadmete tervislikule kasutamisele. Sellest tulenevalt korraldame Tamsalu Gümnaasiumis nutivabade vahetundide päeva, kus õpilastel on võimalik vahetundides mängida lauamänge ning joonistada. Nutivaba päev toimub KOLMAPÄEVAL, 27. jaanuaril. Lauamänge saab mängida koridorides ning klaasgaleriis! Toimub ka mere teemaliste piltide joonistamine, millest hiljem paneme üles näituse.

26.01. – Kooli fuajees mere teemaliste maiustuste kohvik.
27.01. – Nutivabade vahetundide päev. ÕE liikmed toovad ka joonistuspabereid ja vahendeid kui tarvis ning aitavad noorematel joonistada ja juhendavad vajadusel.
28.01. – Mere teemaline stiilipäev. Riietus võib olla mis tahes mereäärse tegevuse või eluga seoses (madrused, kalad, kaptenid, mereröövlid vms). Kui ei ole midagi taolist selga panna, siis sobib ka triibuline pluus.