Eesti Rahvusringhääling on ellu kutsunud meediapädevuse projekti “Meediataip”. Soovime sellega tõsta noorte meediakirjaoskust ja teadmisi meedia toimimisest, sest rohkem kui varem puutuvad noored kokku inforohkuse ja kanalite paljususega ning oskus teha kriitilisi valikuid on muutunud aina olulisemaks. Ka praeguse eriolukorra tingimustes kipuvad valeuudised segunema tõese infoga ning pidevalt muutuv info eeldab teadlikkust allikate ja faktide analüüsimisel.

Oleme projekti raames salvestanud mitmeid õppematerjale, mis vastavad muuhulgas küsimustele:

  • Mis on valeuudis ja kuidas seda ära tunda?
  • Mis vahe on faktil ja arvamusel?
  • Mida peaks teadma demagoogiast?
  • Kes või mis on troll ja bot?

“Meediataip” raames tutvustavad ajakirjanduse tausta ja igapäevast praktilist meediatööd ERR-i ajakirjanikud. Oma isiklikke kogemusi valeuudistega jagavad noorte iidolid, sh Kristel Aaslaid, Ariadne jt. Lisaks avaldame jooksvalt “Meediataibu” erilehel praktilisi artikleid ajakirjandusest ning noorte meediakirjaoskus on praegu fookuses ka Raadio 2 ning ERR-i telekanalites.

Kõik video- ja raadiolood ning artiklid koonduvad “Meediataip” lehele, materjalid oleme tõlkinud ka vene keelde. Projekti ühe osana planeeris ERR korraldada ka ajakirjanike külaskäike koolidesse, kuid eriolukorra tõttu lükkusid need edasi. Seda enam loodame, et käesolevast projektist ning loodud materjalidest on tuge ja inspiratsiooni meedia teemade lülitamiseks õppetöösse.

“Meediataip” materjalid eesti keeleswww.err.ee/meediataip

“Meediataip” materjalid vene keeleshttps://rus.err.ee/k/mediagramotnost

Lisainfo:

Janika Möls
“Meediataip” projektijuht
Eesti Rahvusringhääling
Telefon: 59 119 552
E-post: janika.mols@err.ee