Kui laps elab laitusega koos – õpib ta hukka mõistma

Kui laps elab vaenulikkusega koos – õpib ta taplema

Kui laps elab pilkamisega koos – õpib ta olema arg

Kui laps elab häbistamisega koos – õpib ta tundma end süüdlasena

kuid..

Kui laps elab julgustamisega koos – õpib ta eneseusaldust

Kui laps elab leplikkusega koos – õpib ta kannatlikkust

Kui laps elab kiitusega koos – õpib ta lugupidamist

Kui laps elab lahkusega koos – õpib ta õiglust

Kui laps elab turvalisusega koos – õpib ta ustavust

Kui laps elab heakskiiduga koos – õpib ta end armastama

Kui laps elab tunnustuse ja sõprusega koos – õpib ta leidma maailmas armastust

Tänasel lastekaitsepäeval soovin kõigile vanematele ja lapsehoidjatele, nõustajatele, tugiisikutele ja õpetajatele sisemist rahu ja tasakaalu. Soovin mõistmist, lapsesõbralikkust ja naerusuist tegusat lastekaitsepäeva ning pidevat laste heaolust hoolimist ka järgneva aasta jooksul. Olge tõeliselt hoitud.

Marko Torm

Lääne-Viru maavanem