Maalimahariduse tund külalistega Vao Majutuskeskusest
7. novembril 2019 toimus maailmahariduse tund koos külalistega Vao Majutuskeskusest.
Külalised rääkisid endast, kust nad pärit ja näitasid ka oma eesti keele oskust. Kuna lähenes mardipäev, siis üheskoos meisterdati mardisandi maskid.
Iga külaline sai oma maski mälestuseks kaasa.