Tamsalu Gümnaasiumi kaheksas maailmanädal toimus 30. novembrist 4. detsembrini.

Planeeritud tegevustes tuli teha muutusi seoses Covid-19 suure levikuga ja ohumärkidega ka meie koolis. Rakendati osalist distantsõpet ning jäi ära kolmapäevaks planeeritud heategevuskontsert. Püüdsime nii palju kui võimalik plaanist teostada ja viia kohtumised ja töötoad internetipõhiseks.

Algklasside õpilased uurisid nädala jooksul teemat „Minu vanemate lood“. Teistest rahvustest õpilased küsitlesid vanemaid, kust vanemad/vanavanemad pärit. Lood koguti kokku ühtseks brošüüriks. Lähenemine teemale oli delikaatne ning tugines vanemate valmisolekul antud teemal suhtlema.

Teisipäev, 1.12

Meelis Niine viis läbi Zoomi külalistunni teemal „Erinevad rände liigid ja põhjused“ 12. klassile.

Kolmapäev, 2.12

Meie kooli huvijuht Johanna Sinik rääkis 6. klassile oma pererände kogemusest USAs ja 12. klassi õpilane Geiri Suur tutvustas 9. klassidele oma õpirände aastat Šveitsis ning oma õpirände kogemust kajastavat raamatut „Minu aasta Šveitsis“.

Neljapäev, 3.12

12. klass vaatas Youtube’i vahendusel „Mina ja kliima“  veebinari, mida viis läbi Hasso Krull. Põhikool (5.−9. klass) vaatas filme Mondo filmikogust: Anote laev ja Generation Greta. Pärast filmi vaatamist toimusid arutelud. Õpetajatele oli õiglase kaubanduse kohvipaus ja sööklas nautisid kõik õiglase kaubanduse kakaod.

#Decarbonize: #Decolonize – Youth Action tegevustest tehti kokkuvõte ja võrreldi meie ning Austraalia kooli Pimlico State High School (Townsville, Queensland) ning meie poolt toodud probleeme kliimamuutuste teemal. Kahjuks ei saanud me nendega veebi teel kohtuda, nende äsja alanud eksamite perioodi tõttu. Saime vahetada ettekandeid.

Reede, 4.12

Kaitseväe Akadeemia kadett ning meie kooli vilistlane Riho Valdok viis läbi külalistunni „Kliima ja sõjalised konfliktid“ 10. klassile. Edasine arutelu toimub nende riigikaitse tunnis. Geiri ja Kirke Suur tutvustasid 5.b klassile õiglase kaubanduse teemat ja viisid läbi kakaotöötoa. 11. klass kohtus videosilla abil Vao Majutuskeskuse elanikega ning sai palju huvitavat ja silmaringi laiendavat infot Iraani kultuuri ja ajaloo kohta.

Nädala jooksul:

  • Gümnaasium kirjutas essee/arutluse (rände ja kllimamuutuste teemal)
  • 1.−9. klass kirjutas luuletusi (rände ja kllimamuutuste teemal)
  • 9.−12. klassi alustas tööd RändEST  plakatitega  „Rände mõju kultuurile ja ühiskonnale“.

Jätkame ARTMILE projektiga, et vastastikku õppida tundma kestliku arengu eesmärke 3, 12, 13 ja 17 ning ühiselt valmib järgmine pannoo nende teemade kajastusena. Selle aruteluks suhtlesime Skype’i vahendusel Jaapani kooliga, kelleks on Hijirigaoka Junior High School.

Laada organisaatoriteks olid 8. klassi tüdrukud. Arvestades hetke turvameetmeid, hajutasime selle kolmele päevale.
Tarkusefondi toetuseks kogusime 175€.