Maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis 2019

Seitsmes maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis toimus 2.–6. detsembrini.

Nädala teemad olid järgmised:
1) õiglane kaubandus;
2) inimõigused: laste õigused, sooline võrdõiguslikkus;
3) tolerantsus ja kultuuripädevus;
4) kriisikolded maailmas ja inimõigused.

Koolis olid järgmised näitused:
1) „Naised ühiskonna südames“
2) „Sheavõi lugu“
3) „Naised ja lapsed konfliktides“

ÜRO kestliku arengu eesmärgid aastani 2030 on kõigile nähtaval uue maja 2. korrusel. Nimetatud eesmärke saab kasutada õppetundides muude teemadega lõimimiseks.

Nädala jooksul tehti palju huvitavat.

Gümnaasiumiklassidele (10.–12. klass) toimus tund inimõiguste teemal: Laste õigused, sooline võrdõiguslikkus. Lapsabielude mõju kestliku arengu eesmärkidele. Tunni keskmes oli Sonita Alizadehi lugu ja tema võitlus räpi abil lapsabielude vastu.

Algklasside õpilased (1.–4. klass) joonistasid ja arutlesid teemal „Õigus olla laps“ ning nädala jooksul valminud joonistused seati näitusena vaatamiseks iga klassi juurde koridori.

Teisipäeval olid teemadeks sallivus ja erinevate kultuuride mõistmine kui olulised väärtused tänases ühiskonnas. Külalised Vao Majutuskeskusest olid pärit Türgist ja Süüriast. Koos tutvuti eesti rahvustoitudega – küpsetati karaskit ja valmistati kama. Jõuluootuses küpsetati ja kaunistati koos piparkooke.
Plaanis on vastukülaskäik 16. detsembril, et üheskoos valmistada türgi toitu.

Gümnaasiumile toimus ÜRO matke üleilmastumise teemadel, mida viis läbi Andrei Pankratov.

 

Kolmapäeval arutleti teema üle “Palestiina minevik ja olevik – saavutused, kuulsad inimesed, kultuur”. Töötoa gümnaasiumile viis läbi Yuad Jaradat Hamdallah, Palestiinast pärit diplomaat ja hetkel Tallinnas diplomaatide koolis õppiv noor naine.

Maailmakohvikus tutvustas iga klass (1.−12. klass) ühe riigi toitu.

Kolmapäeva õhtul toimus heategevuskontsert Tarkusefondi toetuseks. Kontserdil esinesid lauljad, tantsijad ja pillimehed koos juhendajatega (kaasatud oli ka Tapa Muusikakool) ja kultuurimaja rahvatantsurühm Kuldne Iga. Vahetekstid olid meie kooli 6. ja 9. klasside õpilaste kirjutatud luuletused loodushoiu, säästlikkuse ja meie tuleviku teemal.

Toimus ka MONDO toodete müük.


Kontserdi video:

Neljapäeval, 5. detsembril tähistati vabatahtlike päeva. Külas oli Mari Jõgiste, keda käisid kuulamas 6. ning 9.-12. klasside õpilased. Juttu oli Kongo küla naiste ettevõtlusest, koolielust.

Õiglase kaubanduse kohvik pakkus maitseelamusi vahetundidel.

Gümnaasium kirjutas essee teemal „Õigus olla laps“

11. klassi õpilased Roosi, Argo, Mireia ja Kaarel tutvustasid oma uurimistööde projekte järgmistel teemadel:

1) jäätmemajandus Tamsalus;
2) Rakvere Loomade Varjupaik;
3) TMG ökoloogiline jalajälg;
4) mets ja selle olukord Tamsalus.

4.−6.klassile toimus koomiksite töötuba, mille viis läbi külalisena Kristi Markov.

5. klassi õpilased valmistasid oma päeva ja huvitegevusi tutvustava video Eswatini Annadale Primary koolile, kes on meie uus sõpruskool. Laura Toomlaid jagas oma muljeid Eswatinist ja rääkis meie sõpruskoolist Annadale Primaryst. See oli mõeldud 5.−9.klassi õpilastele, kuna Annadale Primary on 7-klassiline kool.

Seoses ARTMILE projektiga skaipisime Osaka kooliga (Otemon Gakuin Otemae Junior and Senior High School), kellega koos valmib seinamaal Life Below Water, mis keskendub ÜRO säästliku arengu eesmärkidele 12 ja 14. Koos vaatasime läbi nii meie kui nende kavandid maalil kujutatava jaoks.

Maailma kriisikolletest rääkis gümnaasiumile toimunud loengus vanemveebel Ivo Petjärv Scoutspataljonist.

 

11. klass valmistas video, milles tehti kokkuvõte Keenia kirjaniku H. R. Ole Kuleti raamatust „Blossoms of the Savannah“, keskendudes Taiyo ja Resiani võitlusele oma õiguste eest, kammitsetuna kultuuritavadest.

– Anne Kraubner