MAAILMANÄDAL TAMSALU GÜMNAASIUMIS
9. maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis toimus ajavahemikus 29. november–3. detsember 2021.
TEEMAD
1. Õiglane kaubandus
2. Erinevad rändeliigid ja põhjused
3. Rändelood – Vao Majutuskeskus. Meie õpilaste vanavanemate/sugulaste rändelood
4. Ülemaailmsed kriisikolded ja sõjalised konfliktid. Piirikaitse
Esmaspäeval, 29. novembril toimus veebikohtumine teemal „Meie rändelood“ Vao Majutuskeskuses elavate Afganistani pagulastega, kes tutvustasid oma kultuuri ja rääkisid oma tööst Afganistanis ning koosööst MTÜ Mondoga. Kultuurivahetus toimus toiduretseptide ja toitude valmistamise näol. Nendelt oli retsept bolani (Afganistani juurviljadega täidetud hapendamata leib) valmistamiseks, mida meie kunsti- ja kodunduse õpetaja Reena Curphey koos Emily, Henry ja Helenaga küpsetas. Tulemus sai nii hea, et läheb kordamisele. Meie retsept oli karaski küpsetamiseks.
Teisipäeval, 30. novembril rääkis Jaanus Raidlo riigikaitse tunnis hetke kriisikolletest ja sõjalistest konfliktidest maailmas. Käsitleti Afganistani olukorda ja hübriidsõda (Valgevene–Poola) ning Eesti piirikaitset.
Gümnaasiumi õpilased osalesid Meelis Niine külalistund-töötoas Ränne ja meedia. Keskenduti rände kajastamisele erinevates meediakanalites. Õpilased analüüsisid tunnuseid, mis on omased uudisele, arvamusele ja valeuudisele, said teadmisi, kuidas meediat kriitiliselt jälgida ning miks on meedias oluline käsitleda rändeteemat tasakaalustatult. Õpilased said ülesande teha intervjuu rändetaustaga inimesega.
Kolmapäeval, 1. detsembril toimus heategevuslaat. Laadal müüdud küpsetistes kasutati õiglase kaubanduse komponente. Kaasatud oli lapsevanemad (Päts OÜ) ja õpetajad.
Seoses Covid-19 levikuga salvestati heategevuskontsert videona ja laaditi üles Youtube’i: https://youtu.be/TWdtX1XEAXY
Neljapäeval, 2.detsembril viis Andrei Pankratov 10. ja 11. klassile läbi ÜRO matke rände teemal.
Reedel, 3. detsembril toimus 9. klassile koomiksite töötuba rände ja kliimamuutuste teemal.
Nädala jooksul vaatas gümnaasium filmi „Mandariinid“ ja kirjutas arutluse teemal „Eestlane rändajana sõjalises konfliktis võõras kultuuris“. Parimatele (Kristjan Vällmann, Britten Perm, Kemel Kivioja) oli auhinnaks MONDO poe kinkekaart.
5.–8. klassi õpilased valmistasid plakati kliimamuutuste teemal „Mina hoolin“.
EPAS programmi inimõiguste teemalisest veebiseminarist (16. november) võtsid osa globaliseeruva maailma valikkursuse õpilased.
Algklasside õpilased uurisid oma vanemate/sugulaste rändelugusid ja täitsid töölehe.
Maailmanädala tegevused olid suuresti mõjutatud hetkeseisust COVID-19 leviku tõttu ja seda keerulisem oli tegevusi läbi viia.