Uus nädal algas meie majas melurohkelt. Kui traditsiooniliselt on 12. klassil tutipäev, siis tänavu avanes võimalus ka 9. klassidel lõpukella tegevustest osa võtta!

Meie 9. klassi lõpetajad veetsid teise tunni koos oma esimeste õpetajatega, Elle Nurmsalu ja Maarja Nahkuriga.

Järgmiseks tunniks kogunesid noored koolimaja ette, kus olid kehalise õpetajad Liivi Rünk ja Pille Lehemets neile ette valmistanud vahva liikumistunni. Päeva lõpetasid õpilased viimase klassiõhtuga koos praeguste klassijuhatajatega.

61. lennu viimane koolipäev – päev täis naeru, kilkamist ja mälestusi.

Päev algas traditsiooniliselt – signaalitamise ja muusika saatel suunduti kogukonda äratama. Koolimaja ette kogunenud õpilasi kostitati lõbusa tuju ja veesõjaga.

Aktusel anti üle lipud ning kirst järgmistele abiturientidele. Tänati ka pikaaegset klassijuhatajat Mare Viksi. Kõik, kes Marega kokku on puutunud teavad, et Marele meeldivad lehmad. Sellest tulenevalt kingitigi talle mälestuseks pilt õpilastest lehmadena.

Pärast aktust lustisid peatsed lõpetajad veel viimast korda kehalise kasvatuse tunnis. Tund lõppes heade soovidega õpetajatelt Pille ja Liivi.

Pinke tagasi võimlasse viies, kasutati veel viimast võimalust üheskoos korvpalli mängimiseks. Noored nentisid, et mingil määral on ka kahju, et see tore aeg üheskoos nüüd läbi saab.