Tamsalu Gümnaasiumi 1.a, 1.b ja 3.b klass osalesid programmis “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”, mis põhineb metoodikal “Kiusamisest Vabaks!”. Metoodika aitab lastel väärtusi mõista, koostööd teha ja probleeme lahendada ning on ellu kutsutud kiusamise võimalikult varajaseks ennetamiseks.

Õpetajad on läbinud vastava koolituse, oskavad lõimida “Kiusamisest vabaks!” põhimõtteid õppeprotsessi ning järgivad metoodikat edaspidigi, et õpilased mõistaksid väärtuste olemust ning üheskoos aitaksid kaasa tervikliku ja arengut toetava keskkonna loomisele. Nii õpetajad kui ka programmis osalenud õpilased on “Kiusamisest Vabaks!” väärtuste kandjad.