Projekti käigus toimus seitse erinevat kohtumist.

Kaasatud olid põhikooli õpilased 2.-9. klassini.

Suurimatel projektikohtumistel osales Tamsalu Gümnaasiumist 70-80 õpilast, Kallastelt 30-40 õpilast.

Erinevaid tegevusi:

 • osaleti Peipsi järve ja Tamsalu päevadel;
 • koostati oma kooli ja kodukohta tutvustavad videod;
 • õpiti eesti keelt;
 • koostati tekste;
 • tõlgiti;
 • esitati muinasjuttude dramatiseeringuid;
 • külastati vastastikku õppetunde;
 • tutvuti rahvakalendri tähtpäevadega, kommete, mängude ja tantsudega;
 • koostati reklaamiklippe (https://www.youtube.com/playlist?list=PLnjOuAKpQGhzacI4DJcpRcJVeQ7R2z5B3);
 • meisterdati maske;
 • joonistati, valmistati plakateid;
 • kaunistati seina grafitiga;
 • kokati;
 • sporditi;
 • õpiti pillimängu;
 • tutvuti eesti rahvariietega;
 • külastati muuseume Porkunis ja Alatskivil;
 • täiendati Kallaste kooli raamatukogu eestikeelesete lasteraamatute ja keelemängudega;
 • Kallaste õpilastele ja õpetajatele anti eestikeelne jõulukontsert ja lauldi ühiselt eesti keeles.

Viimane projektikohtumine toimus 25. jaanuaril Tamsalu Gümnaasiumis.

Otsustati jätkata koolidevahelist suhtlemist. Tamsalu Gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid ootab ees Peipsi järve päevade külastamine ja Kallaste kooli esindus soovib tulla Tamsalu laulu- ja tantsupäevale.