Tamsalu Gümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub 19. septembril kell 18.00 kooli aulas.

Päevakord:

  • 1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast
    2. Ülevaade hoolekogu tegemisest
    3. Hoolekogu liikme valimine
    4. Info ja jooksvad küsimused
    5. Klassikoosolekud