• Õpetajate päevaga seoses on käesoleva nädala reedel, s.o 7. oktoobril lühendatud koolitunnid (35 minutit).

    Kõikidel klassidel toimuvad kõik tunniplaanijärgsed tunnid ehk ühtegi tundi ära ei jää. Lühendatud tundide tõttu lõppeb kuues tund kell 12.40.

    1.-5. klassidele annavad tunde abituriendid. Ülejäänud klassides toimub õppetöö aineõpetajaga.

    Koolibussid väljuvad kell 12.45.