Assamalla – Porkuni – Piisupi – Tamsalu

I Tamsalu – Piisupi- Porkuni – Assamalla – Võhmetu

II Võhmetu- Porkuni- Loksa- Põdrangu- Tamsalu

III Võhmuta – Vajangu – Tamsalu