Streigi ajal toimub õpe õpilastele distantsõppe vormis.

Tamsalu õppekoht

  • 1. klass on distantsõppel esmaspäevast reedeni.
  • 2.–4. klass on distantsõppel esmaspäevast kolmapäevani.
    Neljapäeval ja reedel on õpilased koolis ning nende koolipäeva korraldab klassiõpetaja.
  • 5.–8. klass on distantsõppel esmaspäevast reedeni.
  • 9.–12. klass on osaliselt koolis, toimuvad lõpu- ja riigieksamite proovieksamid ning valikuliselt ainetunnid.

Ülesanded distantsõppeks leiavad õpilased e-koolist koduste tööde loetelust vastavalt kehtivale tunniplaanile.

HEV-õpilaste õppetöö korraldatakse vastavalt õpetaja eelnevale juhendamisele.

Koolimaja on lahti. Sooja koolilõunat pakutakse esmaspäevast reedeni kell 11.30–13.00.
Samuti saavad õpilased õppimiseks kasutada kooli raamatukogu.

Vajangu õppekoht
Vajangu õppekohas toimub õpe distantsõppe vormis esmaspäevast reedeni.
Vajangul pakutakse koolilõunat (lasteaed on avatud).

Streiginädala koolibussi graafikud

N-R tavapärane graafik (v.a. Vajangu – koolibuss ei käi terve nädal, liigutakse liinibussidega).

22. jaanuarist algas tähtajatu õpetajate streik.