Hea Tamsalu koolipere!

Rõõm on teada, et alates esmaspäevast saame kõik kooli tulla. Saame kohtuda sõpradega, õpetajate ja õpilastega. Saame meelde tuletada koos õppimise võlusid, kuulata õpetajat ja kaasõpilast otse, ilma arvuti vahenduseta.

Samas peame olema ettevaatlikud ja täitma valitsuse poolt antud korraldusi (HTM-i üldisem juhend):
* Peame täitma maski kandmise kohustust: maski ei pea kandma alla 12aastased õpilased ja need, kellele see tervislikel põhjustel on vastunäidustatud, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel ei ole võimalik.
* Peame järgima distantsi hoidmise kohustust: liikumisel koolimajas (koridorides, garderoobis, sööklas) kehtib 2+2 reegel, klassides istume võimalusel üksteisest vähemalt 1 m kaugusel, koolimajja siseneme garderoobidepoolsetest tagumistest ustest (sildid on olemas) ja eesuksest.
* Väldime eri klasside või õpperühmade vahelisi kokkupuuteid ja ristuvaid trajektoore garderoobis, sööklas, aulas, koridorides jm ühiskasutatavates ruumides; erinevate klasside õpilasi kokku lubame äärmisel vajadusel, nt koolibussi kasutavad õpilased.
* Haigustunnustega keegi kooli ei tule. Järgmised koolinädalad toimetame koolis:
* Tunniplaan on kodulehel.
* Koolibusside graafikud on kodulehel ja e-koolis; täpsustame esmaspäevaks, kas saame ajutiselt koroonapiirangute ajaks lisabussi, et viia varem koju algklasside õpilased.
* Pikapäevarühma tavapärane tegevus kevadel ei taastu, õpiabi osutavad klassi- ja aineõpetajad; vajadusel on võimalikud erikokkulepped
* Püüame viia õpet läbi õues, seega ootame, et õpilaste riietus seda võimaldab.

Lühidalt, mis toimub lähinädalatel koolielus:
* 12. klassi riigieksam matemaatikas toimub 21. mail, nende lõpukell on 25. mail.
* 9. klasside eksamid hakkavad 28. maist ja nende lõpukell on 24.mail.

* Ülejäänud klasside õpilased
– on kontaktõppel tunniplaani alusel 17. mai – 4. juuni,
– 7.- 10. juuni on projektinädal, kus õpilased täidavad erinevaid projektiülesandeid ning võlgnikud saavad trimestrihindeid korda teha.
– lõpetavad õppetöö 11. juunil klassijuhataja tunni ja kontserdiga (veebis jälgitav). Koguneme kõik koolimajas oma klassiga koos. – 14. – 21. juuni kestab pikendatud õppetöö õpilastele, kellele see on määratud.
* Alustatakse kooli staadioni remonti

Püsime terved, hoolime ja hoiame
Aivi Must
direktor