Teade

Kogukonna roll abi vajava lapse toetamisel on väga suur, sest just sellest, kas me märkame ja julgeme võimalikest ohumärkidest abiandjat teavitada, kas üldse teame, kuhu ja kellele teatada, sõltub lapsele õigeaegse abi pakkumise võimalus.

Olete oodatud 8. veebruaril kell 17.00 Tamsalu Gümnaasiumi aulas toimuvale kohtumisele Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse üksuse Ida piirkonna töötajatega nõunik Marika Laanemäe juhtimisel.

Räägime lapse abivajadusest, teavitamisest, valdkonnaülesest võrgustikust ja loomulikult kogukonna rollist.

Küsimustele on valmis vastama ka Tamsalu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Ene Augasmägi.

Oodatud on kõik, kes soovivad senisest enam ja teadlikumalt panustada meie laste turvalise lapsepõlve tagamisse.

Lugupidamisega,

Tiina Parmasto
Direktor
Tamsalu Gümnaasium
Tel. 323 0546
e-post: tiina.parmasto@tamsalu.ee