Maakondlikul joonistusvõistlusel “Vallatu ahv”
Laura-Liis Laane 3. klass I koht
Mari-Liis Reisenbuk 5. klass III koht
Tony Saaliste 7. klass II koht
Maakondlikul füüsikaolümpiaadil
Andre Viibur 9. klass III koht
Kauri Suur 10 klass II koht
Maakondlikul inglise keele olümpiaadil
Tuule Laansoo 9. klass III koht

Maakondlikul vene keele olümpiaadil

Kristina Pešehodko 12. klass I klass