Kuigi nüüd on kõik koolilapsed ametlikult koduõppel, ei ole paljudel ikkagi kodus töötamiseks vajalikke nutiseadmeid.

Kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” koostöös koolide ja kohalike omavalitsustega viib abivajajad kokku organisatsioonidega, kellel on seadmeid kas ajutiselt kasutusse anda või annetada. Nii tagame, et seadmed jõuavad nendeni, kes neid kõige enam vajavad.

Kas teie kodus või organisatsioonis on mõni seade, mis võiks muuta mõne lapse kodusõppimise kogemuse nutikamaks? Anna oma seadmed koolilaste kasutusse – kas ainult koduõppe perioodiks või päriseks.

Rohkem infot:  https://igalekoolilapselearvuti.ee/info/