Tamsalu Gümnaasiumi 11. klass osales õpetaja Anne Kraubneri ettepanekul lastekaitsepäeval Simisalu RMK loodusmajas HeaTeoTööpäeval. Meiega olid kaasas klassijuhataja Tiia Raudsepp ja inglise keele õpetaja Anne Kraubner.

Väljusime kooli juurest kell 12 ja alustasime sõitu Tammsaare maile. Kui kohale jõudsime, ootas meid ees Tiina Paltser. Varasemalt olime käinud Simisalus rabamatkal. Meid jagati kahte rühma. Ühe rühma ülesandeks oli korrastada lõkkeplatsi, keldrit ja rattahoidlat. Teise rühma ülesandeks oli laduda kiviaeda, mille materjali saime vanast vundamendist. Üheskoos istutasime puid hekiks, mille eesmärk on vähendada tuuletõmmet lõkkeplatsil. Istikute kastmiseks saime vett vändaga kaevust, kust saime vee kätte muskli jõul. Jõudsime teha rohkem töid, kui meile oli planeeritud.

Loodusmaja meeskond üllatas meid sooja supi ja rabarberikoogiga. Oli tore teha midagi head. Üllatasime üksteist oma töökuse ja usinusega. Oleme nõus ka järgmine kord sellisel üritusel osalema.

Pilte saab vaadata galeriist.