16. jaanuaril toimus 9. klassi õpilastele liiklusohutusalane koolitus “Georgi ja Kaspari lugu”. Koolituse läbiviija Märt Treier arutles noortega peamiste liiklusriskide üle. Erinevaid juhtumikirjeldusi kuulates sai üsna pea selgeks, et neid ühendavad enamasti samad märksõnad: joobes juhtimine, oma võimete ülehindamine, turvavarustuse puudumine või vähene sõidukogemus. Georgi õnnetut lugu, mille kestel hukkus ja sai vigastada mitu autotäit liiklusriske mitte tõsiselt võtvat noort, illustreeris dokumentaalfilm. Loengu lõpuks jõuti tõdemuseni, et igaüks meist saab mõjutada oma sõbra ja klassikaaslase käitumist liikluses. Selleks on vaja välja näidata, milline on suhtumine liiklusriske ja ohtlikke olukordi tekitavatesse tegevustesse.

 

11. ja 12. klassi õpilased kohtusid 22. jaanuaril riskivältimise koolituse „Selge Pilt…!?“ raames kolme külalisega: liikluspsühholoogi Gunnar Meinhardiga, noorsoopolitseiniku Aleksei Osokiniga ja liiklusõnnetuse ohvri Marek Rüütliga.

Õpilased olid eelnevalt täitnud küsimustiku, mille alusel kujunes õpilaste grupikäitumist iseloomustav analüüs. Loengu juurde käisid praktilised ülesanded, mille käigus arvutati erinevatel kiirustel sõitva auto pidurdusteekonna pikkust, arvutati alkoholi hulka grammides ja alkoholi sisaldust veres ning kummutati erinevad müüdid, mida nii sõidukiiruse kui ka promilli kujunemise kohta kiputakse tõeks pidama. Kogu teoreetilist tausta toetasid elulised näited lektorite endi kogemustest. Kohtumise eesmärk oli anda noortele oskus kasutada riskikäitumisel liikluses vältimisstrateegiaid. Noori julgustati edastama saadud teadmisi teistele noortele, et ära hoida alkoholiohtudest tingitud õnnetusi liikluses.