Erasmus+ projekti Integration of New Technology into Classroom õpetamis- ja õppimistegevused Tamsalus

Projektis osalejad Tamsalu Gümnaasiumi ees. Foto: Mai Kroonmäe

 15.–21. aprillini viibisid Tamsalu Gümnaasiumis õpilased Kreekast, Türgist, Saksamaalt ja Itaaliast. Toimus järjekorras teine rahvusvaheline õppimis- ja õpetamistegevus, mille teemaks oli erinevad tarkvara ja appide kasutamise võimalused matemaatika õppimisel.

Esmaspäeval tutvuti kooliga ja õpilastega, tutvustati kõigile osavõtjatele oma kooli ja piirkonda ning kuulati koolibändi ning nauditi rahvatantsijate meeleolukat esinemist esinemist. Vaadati ka lühitutvustust Lääne-Virumaa vaatamisväärsustest, mida plaanis külastada. Käidi vaatamas Porkuni paemuuseumi ja tutvuti Porkuni kooliga. Õhtupoolikul jaguneti rahvusvahelistesse rühmadesse, kus iga liige tutvustas end ning lõpptulemus oli poster kogu osavõtjatele oma rühma tutvustamiseks. Tegeldi ka matemaatikaga kasutades selleks erinevaid IKT võimalusi (Kahhoot, Tricider, Quizizz, GoPollock, Mentimeter, Socrative).  Õhtul tegutseti ühiselt spordihoones.

Teisipäev kulges mööda Lääne-Virumaad. Käidi Käsmus, Sagadis, Palmses ja Vihulas. Viitna kõrtsis söödud mulgipuder ja räimed ning kali maitses külalistele hästi. Õhtu sisustas zumba Gerlise juhendamisel.

Kolmapäev algas õppimis- ja õpetamistegevustega kooli matemaatikaklassis . Kõigepealt näitasid kõikide osavõtvate riikide õpilased erinevaid võimalusi, kuidas asutada PowTooni erinevate matemaatika teemade õpetamiseks  ja ülesannete lahendamise demonstreerimiseks. Meie teemaks oli ruutvõrrandi lahendamine ja risttahuka ruumala arvutamine. Et matemaatikaüleesanded poleks igavad, seostasid Keimo, Rene, Märt, Kenten ja Karmen matemaatika reaalse elu situatsioonidega ja oligi matemaatika õppimine lahe. Pärast seda tutvuti ja õpiti kasutama Nearpodi ja veel teisi erinevaid appe, et neljapäeval hakata oma ülesandeid koostama. Kohvipausi ajal esitasid robootikud oma ettekande, mis oli plaanis Detroiti sõiduks. Õhtu spordihoones kulges pallimänguhoos.

Neljapäev oli täis tööd matemaatika kallal. Õhtupoolik veedeti Oruveski talus ja kuulati – vaadati ringi Reena Curphey ateljees ja farmis lambatallesid imetledes.

Reede oli tulemuste ülevaatamise päev iga grupp esitas oma töö – matemaatikaülesanne kasutades erinevat appi. Kaaslased  lahendasid  ülesande ning andsid ka hinnangu. Õhtupoolikul käidi Rakvere linnuses ja veidi ka šoppamas. Lõpuõhtul anti kätte tunnistused ja iga kool sai mälestuseks kaasa tükikese Porkuni paekivi – Ain Aasa poolt valmistatud imeilusa projektilogoga suveniiri.

Kodutee agas laupäeval. Nädala jooksul saadud sõpradest polnud kerge lahkuda, aga ees ootavad uued kohtumised ja seekord oktoobris Kreekas. Siis keskendutakse kirjandusele ja online-app’ide ning programmide õppimisele-õpetamisele ning raamatu treileri koostamisele.

Projektitegevustes osalejate arvamusi:

Karmen Freienthal: See nädal oli väga huvitav ja arendav. Nädala jooksul sai tööd tehtud erinevate rakendustega nagu näiteks Kahoot, Quizizz, Nearpod ja teised. Kohtasin ka palju uusi ja huvitavaid inimesi ning kohal oli ka mõni tuttav nägu, keda mäletan eelmisest kohtumisest, mis toimus Itaalias.

 Keimo Kleitz: Projektikohtumine Eestis oli minu arvates edukas ning tundus, et ka välismaalastele meeldis siin. Eriti suure töö tegi õp. Maria Savina, kes tutvustas meile erinevate  appide kasutamist (nt  Kahoot, Quizizz, Socrative, GoPollock). Näha oli, et kõige rohkem meeldis välisaamalstele Kahoot. Samuti oli rõõm näha nägusid, kellega me juba Itaalias tuttavaks saime.

Kenten Kivioja: Sain tuttavaks mitme välismaalasega, kellega pidi ülesandeid koos lahendama. Kõik olid sõbralikud ja valmis üksteist aitama. Oli huvitav teistele õpilastele matemaatilisi ülesandeid koostada ja vaadata, kuidas nemad neid lahendavad. Kõik selles projektis osalenud õpetajad olid toredad ja väga abivalmis.

Rene Põldmaa: See nädal andis kindlasti väga palju kogemusi meeskonnatöös osalemises. Arvestades sellega, et kõik grupi liikmed olid erinevatest riikidest, sujus meie töö üpris hästi ning suutsime kõik oma mõtted üksteisele arusaadavaks teha. Leidsin mitu uut sõpra ning sain teada ka uusi asju teiste riikide kohta. Soovitan kõigil sarnastes projektides osaleda.

Märt Vahisalu: Õppisin, kudas kasutada erinevaid rakendusi, nagu PowToon ettekande koostamiseks. Sain teada, kuidas teistes riikides matemaatikat õpetatakse ja mida nad õpivad. Õppisin kasutama Kahooti, et õppimine oleks lõbusam. Täienesid teadmised teistest riikidest ja kultuuridest.

Omalt poolt ütleksin, et kõik meie kooli viis kümnenda klassi õpilast olid tõeliselt tublid ja teadmishimulised ning jäin nendega  väga rahule. Suur-suur tänu ja kiitus ka õpetaja Maria Savinale, kelle rohke IKT teadmiste pagas  leidis igakülgse rakenduse rahvusvahelise õppimis- ja õpetamisetegvuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Super tubli töö! Tänu projektinädalale täienes kõikide osalejate IKT-alane teadmistepagas

Järgmiste kohtumisteni ooktoobris Karditsas.

Anne Kraubner