Hea Tamsalu Gümnaasiumi õpilane, lapsevanem, õpetaja!

Alustasime kooliaastat keerulisel ajal, kui ega see igal momendil meeles ei ole. Esimese nädala toimetamised on kajastatud kooli kodulehel. Tänan kõiki osalejaid ja panustajaid. Mitmed kevadel ärajäänud tegevused – ekskursioonid, väljasõidud loodusesse (sh KIK projektid), vanapaberi korjamine jms, püüame nüüd septembris läbi viia.

Praegu alustasime kontaktõppega ning vältimaks võimalikku distantsõpet:

 1. Hoiame oma ja teiste tervist ning ei tule kooli haigusnähtudega. Lapsevanem saab e-kooli kaudu klassijuhatajale teada anda õpilase puudumise põhjusest ja seejärel märgitud puudumised saavad õige tähe (p — h).
 2. Jälgime hügieeni – kooli tulles desinfitseerime käsi, päeva jooksul peseme käsi
 3. Hoiame distantsi – liigume majja, majas ja majast välja hoides üksteisega mõistlikku distantsi. Kõik õpilased sisenevad/väljuvad oma garderoobidele kõige lähemast välisuksest. 1.-5.klass vasakpoolsest (oli senini peamine uks siseõuest) ja 6.-12.klass parempoolsest uksest. Peauks koolimaja ees jääb kasutusse senisel moel.
 4. Koolimajas väldime suuri kogunemisi ja tunglemist. Kehalise kasvatuse riietusruumid maneežis tulevad samuti kasutusse, et riietusruumis oleks vaid oma klassi õpilased.
 5. Veel ohutusest: jalgrattaga sõites on kuni 16.eluaastani kohustus kasutada kiivrit, kohe on vajalik helkuri kandmine, tõukerattaid on ka võimalik hoida õues. Koolis siseruumides vajalik kanda sisejalanõusid.

Info koolis toimuvate ürituste, ringide jms kohta info on kodulehel.

Püsime terved
Aivi Must
Tamsalu Gümnaasiumi direktor


VÄLJAVÕTE  
TAPA VALLAVALITSUSE ISTUNGI  PROTOKOLL
02. september 2020 nr 34

Otsustati kinnitada
Ennetusabinõud haridusasutustes koroonaviiruse leviku tingimustes:

 • Lasteaias/koolis käivad terved lapsed/õpilased. Lasteaial/koolil on õigus haigustunnustega lapsed/õpilased saata koju.
 • Haigustunnustega töötajad püsivad kodus.
 • Haridusasutused jagavad regulaarselt koolielu puudutavat infot lapsevanematega.
 • Kõrvalised isikud (isikud, kes ei ole asutuse personal või õpilased) kooskõlastavad asutuses viibimise asutuse juhiga. Koolieelsetes lasteasutustes piiratakse vanemate liikumist ja pikemaajalist viibimist asutuste ruumides.
 • Haridusasutustes peetakse kinni hügieenireeglitest, oluline on käte pesemine, pindade puhastamine, klassiruumide tuulutamine jne.
 • Haridusasutuses toimub hügieeni ja koroonaviiruse leviku alane teavitustegevus, laste/õpilaste, lapsevanemate ja töötajate teadlikkuse tõstmiseks.
 • Desinfitseerimisvõimalused ja isikukaitsevahendid on tagatud kõigile. On paigaldatud nn desinfitseerimisjaamad, seejuures arvestatakse haridusasutuse eripärasid (isikute arv, klassiruumide ja sissepääsude arv jm).
 • Ürituste korraldamisel peetakse kinni hajutamise põhimõttest, tuulutatakse ruume jm.
 • Lapsevanem teatab asutuse juhile välisriigist saabunud õpilasest.
 • Haridusasutusel on õigus teha muudatusi õppetöö korraldamisel, vajadusel korraldatakse integreeritud-, kodu-, distants-, õues-, projekt- vm õppevormi, kasutatakse koduklasside põhimõtet.
 • Kui haridusasutuses tuvastatakse koroonaviiruse juhtum, tegutsetakse vastavalt Terviseameti nõuetele. Informeeritakse osapooli, haigestunud isikuga kokku puutunud isikud jäävad karantiini jne.
 • Haridusasutused peavad kinni Terviseameti ja HTMi soovitustest.

Iga haridusasutus koostab eelnevast lähtudes täpsemad juhised.