Tamsalu Gümnaasium soovib head emakeelepäeva!

Eesti keelele ja selle püsimajäämisele pühendatud päeva tähistasime Kuldvillakut mängides. Õpilased said sisukirjelduste alusel vastata, millise EV100 filmiga tegu, kuidas peaksid lõppema tuntud vanasõnad, kes kirjanikest on kellega abielus, mida tähendavad teatud võõrsõnad ning pakkuda vihjete abil kirjandustegelaste nimesid.

Viktoriini korraldasid eesti keele õpetajad Hannele (pildil) ja Mare.

Kuldvillaku mänguväljak

6. klassi võistkond

Üks defineerimist vajav võõrsõna oli “konferansjee”

5. klassi võistkond ja 6. klassi võistkond võistlemas vastamiskorra eest

Valitud kategooria “vanasõnad”

Kuldvillak vanemale astmele, pildil 7. ja 9. klassi võistkonnad

9. ja 8. klassi võistkonnad

12. klassi võistkond

11. klassi võistkond