Olümpiaadid
5.–7. klass kolmapäeval 1.–2. tund õp Nahkuri klassis (231)
8.–12. klass kolmapäeval 2.–3. tund õp Valdoki klassis (201)

„Kuldvillakud“
5. ja 6. klass teisipäeval 7. tund õp Viksi klassis (232)
7. ja 8. klass esmaspäeval 7. tund õp Viksi klassis (232)
9.–12. klass neljapäeval 7. tund õp Viksi klassis (232)
Igast klassist üks võistkond (2–3 õpilast), 5. ja 6. klassist võib olla kaks võistkonda kummastki klassist.
Teemad: keel, kultuur, kirjandus, film, rahvaluule