Emakeele ja kirjanduse ainenädal
18.–22. jaanuar 2016

• Olümpiaad 5.–12. klassi õpilastele toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 5. ja 6. tunni ajal kabinettides 201 ja 231.

• Kirjanduslikud „Kuldvillakud“ toimuvad kabinetis 232 järgmiselt:
5.–6. klass kolmapäev, 20. jaanuar 8. tund
7.–8. klass teisipäev, 19. jaanuar 7. tund
9.–12. klass reede, 22. jaanuar 4. tund
Kirjanduslikku „Kuldvillakusse“ ootame igast klassist ühe- kuni kolmeliikmelist võistkonda.
Tublimatele auhinnad.

eesti keele ja kirjanduse ainekomisjon