DON’T BULLY ME, DON´T DISCRIMINATE AGAINST ME, I AM WHO I AM, INCLUDE ME!  (vanusegrupp: 12-17)

1. Hispaania (ICOD DE LOS VINOS): INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NICOLAS ESTEVEZ BORGES
2. Eesti (Tamsalu): Tamsalu Gümnaasium
3. Kreeka (Volos): 5TH LYCEUM OF VOLOS
4. Inglismaa (Milton Keynes): Stantonbury International School
5. Tšehhi (Lužec nad Vltavou): Elementary School Lužec nad Vltavou
6. Poola (Lublin): XXVII Liceum Ogolnoksztalcace im. Zeslancow Sybiru w Lublinie

Projekt püüab panna õpilasi mõistma, et nende uskumused ja kombed pole paremad ega halvemad, võrreldes teistega, vaid erinevad; et peame soosima võrdseid suhteid, vältides soolist vägivalda; et koolides on tõeline kaasamine, piiride kõrvaldamine; et peame tõstma teadlikkust ja arendama õpilaste õiget ja vastutustundlikku tehnoloogia kasutamist.

Projekti eesmärgid
– tõsta teadlikkust ühishariduse ja noorukite soolise vägivalla vältimise ning diskrimineerimise ja seksistliku käitumise taunimise tähtsusest;
-arendada hariduses väärtuskasvatust, sallivust, ühtsust, arvestades erisust, austades vabadust ja õigusi ning hoiakuid, nagu koostoo, austus ja dialoog;
-kaitsta ja praktiseerida kaasamist koolis ja elus, tagades võrdsed võimalused, ning kompenseerides sotsiaalsed, kultuurilised, majanduslikud ja personaalsed ebavõrdsused, motiveerides puudega õpilasi;
-kasutada infotehnoloogiat vastutustundlikult, vältides sõltuvust ja ennetades ebaseaduslikke tegusid ebaõige kasutuse tõttu;
-anda koolidele etiketireeglid;
-avastada, tegutseda ja juurida välja kiusamine;
-laiendada koolide koostööd, andes neile rahvusvaheline dimensioon, rikastada kogemusi ideede vahetuse kaudu, tugevdada loomingulisust ja innovatsiooni;
-tunda Euroopa kultuuripärandit ja panustada sellesse, hinnates selle väärtust ja mitmekesisust, ning elada selles keskkonnas.

 

Pildil 9. klassi õpilased vasakult paremale: Jaanus Laidus, Lauri Eerits, Kerstin Nurmsalu, Karis Kasekamp.