Hea Tamsalu Gümnaasiumi õpilane, lapsevanem, õpetaja!

Koos kõikide Eesti kooliõpilastega oleme distantsõppel vähemalt kaks nädalat. Sel ajal ja vajadusel kauemgi on e-kool meie põhiline suhtlusvahend. Õppetöö kodudes toimub vastavalt tunniplaanile. Ajakava, tähtajad, hindamine ja järelvastamine lepitakse kokku klassiti õpetajate poolt. Tööülesandeid edastatakse üldjuhul e-kooli kaudu, õppimiseks kasutatakse erinevaid õpikeskkondi ja loomulikult õpikut, vihikut ja kui on, siis ka töövihikut.

Selleks, et tagada haiguspuhangu võimalikult väiksemat levikut, siis palume õpilastel vältida erinevaid kogunemisi, liikuda väljas üksi või perekonnaga, hoida oma tervist parimal võimalikul moel.

Head tervist ja kannatlikku meelt
Aivi Must
Tamsalu Gümnaasiumi direktor