2. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor.

Analiis Veeremaa saavutas 12. klassi arvestuses 1. koha.

Eva-Maria Raudsepp, kes võistles 7. klassi arvestuses, saavutas 4. koha.

Kiidame!

Tänu õpilaste juhendajale õpetaja Anneli Tellile.