Kooli puhvetist on võimalik soetada veteranide toetussümboleid: rinnamärki ja käepaela. Rinnamärgi ja kummist käepaela hinnaks on 2 eurot, punutud paela on võimalik osta 5 euro eest.

Alates 2014. aastast viib Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega igal kevadel läbi Sinilillekampaaniat mis kutsub üles kandma sinilille rinnamärki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks.

Sinilillemärgiga toetad Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingut abistamaks nii viga saanud veterane kui teisi Eesti inimesi.

Rohkem infot: http://annameau.ee/meist/