Tapa Valla Noortekogu koosseis valitakse kaheks aastaks (järgmised valimised oktoobris 2022).

Noortekogu 13. liikme VALIMISED toimuvad kahes osas:

  1. OSA on 13.-19. aastastele noortele, kes õpivad Tapa valla koolides
  • vanuserühma õpilane võib esitada ennast valimistele kandidaadiks.
  • samas vanuses õpilasel on valmiste päeval õigus hääletada talle sobiva kandidaadi poolt, kes on järgmise kahe aasta jooksul tema esindaja.
  • valimistulemustega selguvad igas koolis kaks kõige enam hääli saanud kandidaati, kelledest saavad Noortekogu liikmed. Tulemuste järgi jäävad teised kandidaadid asendusliikmeteks.
  1. OSA on 13.-24. aastastele noortele, kes ei õpi Tapa valla koolides (käivad teistest üldhariduskoolis, kutsekoolis, ülikoolis, on asunud tööle või on oma elu teisiti korraldanud).
  • vanusegrupi noor võib ennast esitada valimistele kandidaadiks.
  • laekunud avalduse ja motivatsioonikirjade alusel valib valimiskomisjon kolm Noortekogu liiget ja kaks asendusliiget.

Valimised toimuvad 15. oktoober Tamsalu, Jäneda ja Lehtse koolides ning 16. oktoober Tapa koolides.

TULE KANDIDEERI!

Esita noortekogu valimiskomisjonile oma kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri.

Allkirjastatud kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri saada ajavahemikul 15.-21. septembril aadressile: vallavalitsus@tapa.ee või tuua vallamajja esmaspäeval kella 9.-18. teisipäevast-neljapäevani 9.-16.30 ja reedel 9.00-15.00. Avaldusi võetakse vastu kuni 21. septembri kella 18.00ni. Valimiskomisjoni vastuvõtu ajad E-R 14.00-16.00. Sinu tekib küsimusi meie püüame vastata.

LISAINFO